Copyright

widoallogo-pixlr

—-  COPYRIGHT  —- WIDOAL —-
© Copyright Widoal 2012-2018 Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (widoal.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft, bij Widoal of zijn gelicenseerd aan Widoal.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Widoal of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst, of een aangepaste vorm hiervan; voorvoegsel met de “widoalterm”, achtervoegsel met de “widoalterm” of beide voor en achtervoegsel met de “widoalterm”, dus ook bijvoorbeeld “widoalfotografie” of “widoalphotography”, in elke copy aanwezig is: “© Copyright widoal.com” “© Copyright widoal.nl” of “© Copyright widoal” of “© Copyright Alistair Wildeman”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Widoal verklaart te alle tijde te goeder trouw te zijn en zal naar volle vermogen te handelen om alle informatie die op deze site circuleert open eerlijk en vrij van criminele invloeden te houden.

Widoal voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan, indien te goeder trouw gehandelt wordt, en  indien de betreffende partij tenminste één praktische doelstelling heeft die de maatschappij ten goede komt, waarbij de voorwaarde gestelt is dat deze doelstelling gratis beschikbaar is voor zijn gebruikers. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, dan behoudt widoal het recht om te alle tijde te verordenen aan betreffende partij, dat de link(s) en/of verwijzing(en), per direct van zijn/haar website of medium weggehaald worden. De webmaster (widoal), stelt het op prijs in kennis te worden gesteld in het geval er verwezen of doorgelinked wordt.

Alistair Wildeman. Maandag, 11 april 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>