Donaties

widoallogo-pixlr

—- Donaties —-

Donaties worden in dit deel van de website geaccepteerd. Lange tijd heb ik als maker van deze website weerstand gehad tegen het aannemen van giften. Inmiddels ben ik wat ouder en wijzer geworden en begrijp dat het voor mensen ook heel fijn is om een gift te kunnen doen. Ik waardeer iedere gift ten zeerste hoe klein ook en zal iedere gift zo verstandig mogelijk gebruiken om te zorgen dat de voorwaarden om deze site in de lucht te kunnen blijven houden, gehandhaafd blijven. Veel tijd, geld geduld inspanning en materiaal is nodig om dit voor elkaar te krijgen en ook zo te houden. Tot nu toe zijn alle investeringen op eigen kracht uitgevoerd en juist hierom wordt iedere gift zeer gewaardeerd.

Donaties kunnen gedaan worden via onderstaande knop “Donate” met MASTERCARD of VISA, eventueel kan ook gestort worden op het onderstaande rekeningnummer van de SNS-Bank.IBAN: NL47 SNSB 0967 3841 92  — ten name van: A.D. WILDEMAN — onder vermelding van: behoud widoalwebsite

Hartelijk dank gulle gever / geefster 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>